Lihat, Dengar, Rasakan
Photo: Tirta Wiguna
Editing: Lizanovia

Comments